СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

 • ПРОФЕСИЯ

  Спедитор-логистик
 • СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

  5 години
 • СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

  Трета

Безплатно обучение за управление на МПС, категория „B“

За специалност „Логистика“ могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас с желание да се реализират в един от секторите с най-динамично развитие и устойчив ръст – „транспортни услуги“.

В днешно време логистиката обхваща пълното планиране, контролиране, координация, изпълнение и контрол на всички стоки и информация, влизащи и излизащи от дадено предприятие.

 

 • Снабдяване;
 • Управление на производствените и непроизводствените операции;
 • Дистрибуция;
 • Обслужване на клиенти;
 • Спедиция;
 • Управление на транспортната и складовата дейност;
 • Управление на качеството;
 • Рециклиране на вторични ресурс;
 • Митническо обслужване;
 • Определяне на разположението на постоянните съоръжения.