Екектрообзавеждане на транспортна техника

екектрообзавеждане на транспортна техника

 • ПРОФЕСИЯ

  Електромонтиьор на транспортна техника
 • СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

  5 години
 • СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

  Втора

Безплатно обучение за управление на МПС, категория „B“

За специалност „Автотранспортна техника“ могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас, чийто интерес е насочен към управлението, поддръжката и ремонта на автотранспортната техника.

Професия „Електромонтьор на транспортна техника“ е изключително актуална и с широко практическо приложение. Бързото развитие на автотранспортната сфера създава постоянна необходимост от добре подготвени кадри, чиито професионални компетенции да отговарят на динамичното развитие и модернизация на секторa.

 • извършват диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила;
 • организират, контролират и извършват техническо обслужване и ремонт на автомобила;
 • извършват изпитания и правят регулировка на основни агрегати и системи на двигателя с вътрешно горене на автомобила.