КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

8

клас

 • 8 а. - Атанска Банкова
 • 8 б. - Рени Иванова
 • 8 в. - Милена Стамболова
 • 8 г. - инж. Виолета Величкова
 • 8 д. - Виолета Дамянова

9

клас

 • 9 а. - Екатерина Сотирова
 • 9 б. - Магдалена Дечева
 • 9 в. - Пенка Величкова
 • 9 г. - Бойка Борисова

10

клас

 • 10 а. - Венета Робова
 • 10 б. - инж. Борислав Карлов
 • 10 в. - Мария Христова

11

клас

 • 11 а. - Даниела Танева
 • 11 б. - Петър Георгиев

12

клас

 • 12 а. - Михаил Мурджев
 • 12 б. - Марияна Евстатиева
 • 12 в. - инж. Мими Теофилова
 • 12 г. - Нели Василева