АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА: Монтьор

автотранспортна техника

 • ПРОФЕСИЯ

  Монтьор на транспортна техника
 • СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

  5 години
 • СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

  Трета

Безплатно обучение за управление на МПС, категория „B“

За специалност „Автотранспортна техника“ могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас, чийто интерес е насочен към управлението, поддръжката и ремонта на автотранспортната техника.

Професия „Монтьор на транспортна техника“ е изключително актуална и с широко практическо приложение. Бързото развитие на автотранспортната сфера създава постоянна необходимост от добре подготвени кадри, чиито професионални компетенции да отговарят на динамичното развитие и модернизация на секторa. Обучението по специалност „Автотранспортна техника“ отговоря на нуждите на автомобилния транспорт, които ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си  като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър..

 • извършват диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила;
 • организират, контролират и извършват техническо обслужване и ремонт на автомобила;
 • извършват изпитания и правят регулировка на основни агрегати и системи на двигателя с вътрешно горене на автомобила.