За колектива

за колектива

Име и  фамилия  Ръководство / Учители
Ваня Парашкевова Директор
Красимира Милева Педагогически съветник
Пенка Величкова Български език и литература
Виолета Дамянова Български език и литература
Венета Робова Английски език
Нели Василева Английски език; Немски език
Бойка Борисова Английски език
Мариана Димитрова-Евстатиева Български език
Милена Стамболова Математика
Магдалена Дечева Математика
Александър Мартинов Информатика и информационни технологии
Рени Иванова Физика и астрономия; Информационни технологии и информатика; Приложна механика
Мария Христова Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда
Ваня Маринова Химия и опазване на околната среда
Даниела Танева История и цивилизация
Атанаска Банкова География и икономика
Атанас Кисьов Обществени науки
Екатерина Сотирова Физическа култура и спорт  и изобразително изкуство
Петър Георгиев Физическа култура и спорт
Михаил Мурджев Физическа култура и спорт
Видка Делчева Икономика, Здравословни и безопасни условия на труд; Бизнес-комуникация; Предприемачество;
инж. Петко Дончев Експлоатация на автотранспортната техника; Устройство на автомобила; Проектиране на електрически системи на автомобила; Експлоатация на автомобила; Електронни системи в автотранспортната техника
инж. Борислав Карлов Двигатели с вътрешно горене; Автотранспортна техника; Основи на мехатрониката; Елементи и механизми на мехатронните системи
инж. Виолета Величкова Материалознание; Електроника; Електротехническо чертане; Ел. техника и електроника; Автоматизация; Електроника и микроелектроника; Лабораторна практика по ел. измелвания; Учебна практика – електромонтажна; Производствена практика
инж. Светлана Йорданова Електроенергетика; Електротехническо чертане; Електротехника; Електрически машини и апарати; Лабораторна практика по ел. измелвания; Лабораторна практика по ел. машини; Лабораторна практика по ел. машини и апарати; Производствена практика
инж. Нино Нинов Техническо чертане;  Хидравлични и пневматични устройства в автотранспортната техника; Учебна практика по общопрофесионални умения; Производствена практика
инж. Мими Теофилова Техническо чертане; Материалознание; Техническа механика; Учебна практика по общопрофесионални умения; Учебна практика по обработка на материалите
Николай Балтов Безопастност на движението; Учебна практика
Драгомир Колев Учебна практика
Георги Кръстев Учебна практика
Борис Толев Учебна практика
Георги Петров Учебна практика
Асен Теофилов Учебна практика
инж. Иван Балтов Учебна практика
Атанас Кръстев Учебна практика
Бъл