АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

 • ПРОФЕСИЯ

  Техник по транспортна техника
 • СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

  5 години
 • СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

  Трета

Безплатно обучение за управление на МПС, категория „B“

За специалност „Автомобилна мехатроника“ могат да кандидатстват ученици от цялата страна завършили седми клас с желание да се реализират като специалисти по диагностика, техническо обслужване, ремонт и безопасна експлоатация на автотранспортна техника.

 • Получат диплома и свидетелствно за трета степен на квалификация на техник по траспортна техника
 • Познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили.
 • Анализират алгоритмите на действие при различни режими.
 • Познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.