Важно съобщение

Уважаеми ученици, учебният Ви ден е с начало 8.30 ч. В платформата за онлайн обучение ще намерите образователни ресурси и задачи по седмичното разписание за понеделник. При въпроси и за „обратната връзка“ Вашите учители са на разположение!