ОБУЧЕНИЕ

С МОДЕРНИ УЧЕБНИ И ЛАБОРАТОРНИ ПРАКТИКИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробна информация относно учебния план  можете да получите от приложения файл.

АВТОТРАНСПОРТНА
ТЕХНИКА

Подробна информация относно учебния план  можете да получите от приложения файл.

Спедиция, транспортна и складова логистика

Подробна информация относно учебния план  можете да получите от приложения файл.

ресурси за онлайн обучение

Безплатни ресурси, уроци и помагала за дистанционно обучение

за училището

Първи септември 1968 г. е началото на нашия училищен летопис -105 ученика в 3 паралелки ПТУ (Професионално-техническо училище) с 2-годишен срок на обучение прекрачват прага на тогавашното училище по зелено строителство. Първият директор е инж. Кузман Кузманов. Учениците с желание и усърдие се обучават в специалността "Монтьор и шофьор".